Giáo dục ngôn ngữ

Làm phong phú vốn từ của trẻ, sử dụng thành thạo ngôn  ngữ và diễn đạt mạch lạc, có biểu cảm trong cuộc sống, có kỹ năng giao tiếp  có văn hóa thông qua các hoạt động phát triển ngôn ngữ và các môn học  khác như: tiếng anh; LQVH; kịch nghệ, kể truyện sáng tạo, trò chơi đóng vai và các hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Từ khoá :

Bình luận

Đăng ký học