Giáo dục trí tuệ

rèn luyện khả năng chú ý, rèn phản xạ, rèn tốc độ tư suy và tính linh hoạt , cách trình bày đa dạng, các kỹ năng quan sát và khám phá quy luật tự nhiên và xã hội…. Nhằm phát triển trí thông minh, tính linh hoạt và tính sáng tạo qua các môn ngôn ngữ, khám phá khoa học, toán, qua các bài tập tư duy, các bài phát triển trí tưởng tượng

Từ khoá :

Bình luận

Đăng ký học