Học phí tiểu học

BIỂU PHÍ TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Đơn vị tính: Vnđ

Nội dung Mức phí
1. Khoản thu một lần duy nhất cho cả quá trình học:
Phí nhập học 3.000.000
2. Khoản thu một lần duy nhất cho một năm học:
Hoạt động ngoại khóa 1.500.000
Học phẩm 1.500.000
Xây dựng và phát triển nhà trường 2.000.000
Đồng phục Theo bảng giá của nhà cung cấp
Sách giáo khoa Theo bảng giá của nhà cung cấp
Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thân thể Theo bảng giá của nhà cung cấp
3. Khoản thu hàng tháng:
Học phí 3.000.000
Dịch vụ bán trú Tiền ăn 880.000
Chăm sóc bán trú 220.000
Dịch vụ xe đưa đón 2 chiều tại điểm 1.200.000
2 chiều tại nhà 1.600.000
1 chiều tại điểm 1.000.000
1 chiều tại nhà 1.500.000
Dịch vụ chăm sóc và hướng dẫn tự học ngoài giờ (17:30 – 18:30) 50.000/giờ
CLB Phát triển tài năng Mức thu được thông báo tại thời điểm đăng ký
Tiếng Anh VP Box Lớp 1: 04 tiết/tuần gồm 03 tiết GVNN và 01 tiết GVVN 500.000/tháng
Lớp 2,3: 05 tiết/tuần gồm 04 tiết GVNN và 01 tiết GVVN 600.000đ/tháng

 

Hội đồng Anh Lớp 1,2,3: 03 tiết/tuần GVNN + 01 tiết/tuần GVVN

 

 

2.000.000