BIỂU PHÍ TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Đơn vị tính: Vnđ

Nội dungMức phí
1. Khoản thu một lần duy nhất cho cả quá trình học:
Phí nhập học3.000.000
2. Khoản thu một lần duy nhất cho một năm học:
Hoạt động ngoại khóa1.500.000
Học phẩm1.500.000
Xây dựng và phát triển nhà trường2.000.000
Đồng phụcTheo bảng giá của nhà cung cấp
Sách giáo khoaTheo bảng giá của nhà cung cấp
Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thân thểTheo bảng giá của nhà cung cấp
3. Khoản thu hàng tháng:
Học phí3.000.000
Dịch vụ bán trúTiền ăn880.000
Chăm sóc bán trú220.000
Dịch vụ xe đưa đón2 chiều tại điểm1.200.000
2 chiều tại nh1.600.000
1 chiều tại điểm1.000.000
1 chiều tại nh1.500.000
Dịch vụ chăm sóc và hướng dẫn tự học ngoài giờ (17:30 – 18:30)50.000/giờ
CLB Phát triển tài năngMức thu được thông báo tại thời điểm đăng ký
Tiếng AnhVP BoxLớp 1: 04 tiết/tuần gồm 03 tiết GVNN và 01 tiết GVVN500.000/tháng
Lớp 2,3: 05 tiết/tuần gồm 04 tiết GVNN và 01 tiết GVVN600.000đ/tháng

 

Hội đồng AnhLớp 1,2,3: 03 tiết/tuần GVNN + 01 tiết/tuần GVVN

 

 

2.000.000