Giáo dục thể chất

Rèn luyện các vận động cơ bản, vận độngtinh, tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng phối hợp nhóm, phát triển các tố chất: nhanh, mạnh. Khéo thông qua các giờ thể dục, Võ, Bơi, gymkids, tháp tài năng, bài vận động tinh, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, múa Embi…

Từ khoá :

Bình luận

Đăng ký học