CLB

CLB Gymkid

Phát triển thể chất, trí tuệ & nhân cách

Trải nghiệm ngôn ngữ Tiếng Anh thông qua bài hát, câu chuyện, khẩu lệnh, …

TT giáo dục và phát triển thể chất Gymkid

Chủ nhiệm CLB:

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Bình luận