CLB

CLB Mỹ thuật

Rèn luyện trí nhớ.

Nâng cao khả năng quan sát, tưởng tượng.

Giúp trẻ giải tỏa cảm xúc, suy nghĩ phát triển đa chiều…

CLB Mỹ thuật PearlArt

Chủ nhiệm CLB: Cô Tống Thị Ngọc

Bình luận