CLB

CLB Tháp Tài Năng

Thỏa sức vui chơisáng tạo

Phát triển tư duy, tự tin, thuyết trình

Rèn khả năng ghi nhớ, tập trung…

Rèn kỹ năng kiên trì, vượt khó và nâng cao khả năng làm việc nhóm…

TT Tháp Tài Năng

Chủ nhiệm CLB:

Cô Trần Thị Thanh Hương

Bình luận