CLB

CLB Tiếng Anh

Tập trung luyện 4 kỹ năng

Cung cấp chương trình luyện phát âm

Cung cấp các bài kiểm tra mẫu

Cung cấp các bài đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống

Giáo viên:

Thầy Francis Beeckmans

Bình luận