CLB

CLB Võ thuật

Tăng cường sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần

Trở nên tự tin, nâng cao khả năng tự vệ bản thân.

Rèn tính kỷ luật…

Chủ nhiệm CLB:

Võ sư Taekwondo – Nguyễn Văn Duy

Bình luận