CLB

CLB Zumba kids

Nơi học sinh được tìm hiểu và luyện tập các bước nhảy cơ bản.

Giúp trẻ tự tin, mạnh dạn và năng động.

Phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

CLB Zumba kids

Chủ nhiệm CLB:

Giáo viên: Bùi Thị Hằng

Bình luận