Hoạt động ngoại khóa

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

Chương trình ngoại khóa tại Hệ thống Giáo dục CGD Victory là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa và các hoạt động ngoại khóa tùy theo chủ đề chủ điểm của từng tháng của học sinh. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú giúp phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh.

Nhà trường chú trọng phát triển kĩ năng sống

Ngoài những kiến thức học trong chương trình học chính khóa nhà trường còn trang bị, giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết để đương đầu và giải quyết hiệu quả nhưng thử thách và thay đổi của cuộc sống hàng ngày. Các hoạt động phát triển kĩ năng sống cũng góp phần hình thành và phát triển những kỹ năng tâm lý – xã hội mang tính quyết định đối với hành vi và cư xử của các em. Tại CGD Victory các con được trải nghiệm và thực hành các kỹ năng sống như:

  • Kỹ năng ứng xử học đường
  • Kỹ năng học và tự học
  • Kỹ năng quản lý bản thân
  • Kỹ năng thích ứng với môi trường
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tổ chức hiệu quả
  • Nghi thức căn bản và kỹ năng tạo lập quan hệ trong giao tiếp xã hội
  • Kỹ năng trình bày và chia sẻ thông tin
  • Kỹ năng làm việc và hoạt động nhóm