Học phí mầm non

BIỂU PHÍ MẦM NON NĂM HỌC 2017 – 2018

Đơn vị tính: Vnđ

Nội dungMức phí
1. Khoản thu một lần duy nhất cho cả quá trình học:
Phí nhập học3.000.000
2. Khoản thu một lần duy nhất cho một năm học:
Hoạt động ngoại khóa1.500.000
Học phẩm1.500.000
Xây dựng và phát triển nhà trường2.000.000
Đồng phụcTheo bảng giá của nhà cung cấp
3. Khoản thu hàng tháng:
Học phí3.000.000
Dịch vụ bán trúTiền ăn880.000
Chăm sóc bán trú220.000
4. Các dịch vụ theo yêu cầu:
Học phí thứ 7 thu theo tháng (không hoàn lại khi học sinh nghỉ các buổi trong tháng)150.000/ngày
Dịch vụ xe đưa đón/tháng

(Thay đổi theo bảng giá của nhà cung cấp hàng năm)

2 chiều tại điểm1.100.000
2 chiều tại nhà1.500.000
1 chiều tại điểm800.000
1 chiều tại nhà900.000
Phí trông muộn/ngày17:30 – 18:0030.000
18:01 – 18:3050.000
CLB Phát triển tài năng

Mức thu được thông báo tại thời điểm đăng ký