Mầm non

Giáo dục ngôn ngữ

Làm phong phú vốn từ của trẻ, sử dụng thành thạo ngôn  ngữ và diễn đạt mạch lạc, có biểu cảm trong cuộc sống, có kỹ năng giao tiếp  có...

Giáo dục nghệ thuật

Hát đúng và truyền cảm, có cảm thụ nghệ thuật, cảm thụ nhịp điệu, biết tự mình làm ra tác phẩm nghệ thuật thông qua các hoạt động : hát,...

Giáo dục trí tuệ

rèn luyện khả năng chú ý, rèn phản xạ, rèn tốc độ tư suy và tính linh hoạt , cách trình bày đa dạng, các kỹ năng quan sát và...

Giáo dục lối sống

Giáo dục kĩ năng sống, biết tự phục vụ , sống có tính kỉ luật, biết trực nhật, chăm sóc người khác, biết lãnh đạo… có cảm xúc phong phú,...

Giáo dục thể chất

Rèn luyện các vận động cơ bản, vận động tinh thần, tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng phối hợp nhóm, phát triển các tố chất: nhanh, mạnh....