Tiểu học

Môn Tiếng Việt

Đảm bảo kết thúc tiểu học, học sinh CGD Victory thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng giao tiếp tốt, diễn đạt rõ ý; viết...

Tự nhiên và Xã hội

Dạy học theo hướng tích hợp. Tổ chức các hoạt động cho học sinh trải nghiệm, khám phá để hình thành kiến thức và ứng dụng sáng tạo vào cuộc...